Bộ tài liệu báo chí

Logo của Workevo

Đội ngũ sáng tạo của Workevo đã đặt rất nhiều chất xám, tình cảm và sự chăm chút vào logo. Vì thế bạn vui lòng luôn giữ logo Workevo ở hình dạng vốn có của nó cũng như không có bất cứ sự thay đổi nào về màu sắc, tỉ lệ, thiết kế... trong quá trình sử dụng. Chúng tôi xin cảm ơn bạn vì đã tôn trọng hình ảnh đại diện cho văn hóa và thương hiệu Workevo!

Màu sắc

Xanh dương là màu sắc đại diện cho Workevo và xanh tím than làm điểm nhấn.

Xanh dương

#2C7BE5

Xanh tím than

#152E4D

Hình ảnh sản phẩm

Bạn có thể tìm những hình ảnh về Workevo, bao gồm những hình ảnh chụp màn hình tính năng chính của chúng tôi.

... ...
... ...

Quy định sử dụng

Xin lưu ý rằng những thiết kế và hình ảnh của chúng tôi là độc quyền và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

Hãy

Workevo là một từ, khi đọc, âm "k" nối với với âm "e". Hãy viết tên của chúng tôi là Workevo. Không phải là Work Evo, WorkEvo, workevo, Work evo, work Evo hay work evo.
Logo Workevo đã được căn chỉnh cân đối, hài hòa. TỈ lệ, kích thước và vị trí giữa biểu tượng và tên thương hiệu phải được giữ nguyên.
Hình dạng, tỷ lệ, màu sắc và hướng của logo không được thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đảm bảo một khoảng trống vừa phải quanh các mặt của logo mà không có bất cứ yếu tố về thiết kế, hình ảnh nào lấn vào logo.

Đừng

Thay đổi các tập tin theo bất kỳ cách nào.
Sử dụng các thiết kế để ngụ ý mối quan hệ, liên kết hoặc chứng thực bởi Workevo về sản phẩm, dịch vụ hoặc doanh nghiệp của bạn.
Sử dụng thiết kế như một phần của sản phẩm, dịch vụ hoặc doanh nghiệp của bạn.
Kết hợp các thiết kế, hình ảnh này với bất kỳ thiết kế, hình ảnh nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Workevo.

Tải về

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh đội ngũ