Giải pháp Marketing

Thu hút khách hàng tiềm năng và tự động hóa các công đoạn marketing

Workevo giúp các marketers thu hút khách hàng tiềm năng, biến những người truy cập website trở thành khách hàng và chạy các chiến dịch hoàn toàn tự động.

Hoặc đặt lịch tư vấn miễn phí.

//www.workevo.com/wp-content/uploads/2020/04/marketing-make-your-content-more-relevant-to-unique-visitors.png
Cá nhân hóa chiến thuật tiếp thị

Khiến nội dung của bạn trở nên gần gũi với khách hàng

Phân loại khách hàng thành các phân khúc dựa trên thông tin mà Workevo cung cấp. Sau đó thiết lập các quy trình tự động hóa và gửi những nội dung phù hợp với từng đối tượng khách hàng

//www.workevo.com/wp-content/uploads/2020/03/marketing-accelerate-your-marketing-programs.-1.png
Đơn giản hóa công việc

Việc tạo quy trình tiếp thị không còn tốn nhiều thời gian

Với Workevo, bạn có thể lưu trữ các quy trình tự động hóa hoặc sử dụng những quy trình có sẵn đã được chúng tôi nghiên cứu và tổng hợp từ những ý tưởng đã thành công trên thế giới.

//www.workevo.com/wp-content/uploads/2020/03/marketing-automate-communications-based-on-actions-1.png
Tự động hóa dựa trên hành vi khách hàng

Cài đặt thời điểm gửi đi thông điểm một cách hoàn hảo

Workevo cho phép người dùng bắt đầu kích hoạt các chiến dịch cũng như các hành động có trong quy trình dựa trên các hành động của khách hàng như: email được mở, liên hệ được gắn thẻ, v.v..

//www.workevo.com/wp-content/uploads/2020/04/marketing-tighter-intergration-between-marketing-and-sales.png
Đánh giá khách hàng dựa trên dữ liệu

Kết hợp chặt chẽ hơn giữa tiếp thị và bán hàng

Các marketer và các thành viên của đội bán hàng đều có thể theo dõi phản ứng của khách hàng trên một nền tảng. Dựa vào những thông tin này đưa ra hành động phù hợp với hành trình khách hàng.

//www.workevo.com/wp-content/uploads/2020/04/marketing-understand-which-programs-are-effective.png
Đo lường hiệu quả các chiến dịch

Kịp thời chỉnh sửa, phát triển quy trình tiếp thị

Dựa vào các báo cáo tự động hóa, các marketer có thể đưa ra quyết định chỉnh sửa những điểm chưa phù hợp trong quy trình hay tiếp tục phát triển những quy trình tự động hóa đang hoạt động tốt.

//www.workevo.com/wp-content/uploads/2020/04/logo-belle-1.png

"Chúng tôi đã từng rất khó khăn trong việc thấu hiểu khách hàng và cá nhân hóa nội dung được gửi đến người dùng. Và Workevo đã giải quyết vấn đề này hoàn toàn triệt một cách dễ dàng."

...
Nathan Harris

Co-founder & COO at Belle

//www.workevo.com/wp-content/uploads/2020/04/logo-bjird-1.png

Quy trình tự động hóa của Workevo đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi. Việc thu thập thông tin và triển khai các chiến dịch đã trở nên vô cùng đơn giản"

...
Phillip Casey

Digital Marketing Specialist at Bjird

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày

Dùng thử sản phẩm của chúng tôi trong vòng 14 ngày, không giới hạn bất kỳ tính năng nào.